Izbor iz sadržaja

Javnobilježnička nagrada

15.11.2016 07:30 U odnosu na dio platnog naloga koji se odnosi na troškove ovršnog postupka, valjalo je održati na snazi platni nalog u dijelu koji se odnosi na trošak javnobilježničke nagrade, sukladno članku 6. Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 60,00 kuna s pripadajućim PDV-om, ukupno 75,00 kuna.