Izbor iz sadržaja

Utvrđivanje prebivališta

24.10.2016 07:30 S obzirom na tvrdnju vlasnika da je kuća na adresi  na kojoj  su se  prijavile stranke određena za rušenje, dijelom je srušena te je bez vrata, prozora i priključaka, što dovodi u sumnju tvrdnju tuženog tijela da se u toj kući može stanovati, a slijedom toga imati u njoj prebivalište.