Izbor iz sadržaja

Porez na promet nekretnina

19.10.2016 07:30 Upisana hipoteka u zemljišnim knjigama, koju su stranke imale na umu prilikom utvrđivanja kupoprodajne cijene nekretnine u ugovoru, ne utječe na tržišnu vrijednost nekretnine.