Izbor iz sadržaja

Predvidivi troškovi ovršnog postupka

17.10.2016 07:30 Ovrhovoditelj je dužan predvidive troškove za koje traži naknadu specificirati prema količini i vrsti troškova.