Izbor iz sadržaja

Prva nekretnina

03.10.2016 08:00 Nema uvjeta za oslobođenje od plaćanja poreza na promet na prvu nekretninu, ako je u postupku utvrđeno da je tužitelj jednu nekretninu (stan ili kuću) već prodao.