Izbor iz sadržaja

Uknjižba prava suvlasništva

20.09.2016 07:30 U konkretnom slučaju riječ je o dvostrukom otuđenju suvlasničkog dijela sporne nekretnine, kojeg je tužiteljica stekla dosjelošću, jer je po sklapanju darovnog ugovora 1999. godine stupila u njegov posjed, pa su se protekom 10 godina kvalificiranog posjeda (tužba u ovom predmetu je podnesena dana 28. kolovoza 2010. godine) stekli uvjeti za stjecanje prava vlasništva dosjelošću u smislu odredbe čl. 159. st. 2. ZV-a.