Izbor iz sadržaja

Uknjižba prava vlasništva

09.09.2016 07:30 Republika Hrvatska i Republika Srbija nemaju sklopljen bilateralan ugovor temeljem kojeg bi državljani Republike Srbije bili ovlašteni stjecati pravo vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj na temelju pravnog posla bez prethodne suglasnosti ministra nadležnog za poslove pravosuđa Republike Hrvatske.