Izbor iz sadržaja

Zastara

02.09.2016 07:30 Tražbina banke s osnove negativnog salda na tekućem računu zastarijeva u općem zastarnom roku.