Izbor iz sadržaja

Rješenje o ovrsi - platni nalog

31.08.2016 07:30 Prvostupanjski sud je pravilno utvrdio da je rok za ispunjenje obveze vezan uz datum računa, odnosno datum dospijeća računa. S obzirom na to da je tuženik osporio primitak računa, tužitelj je bio dužan dokazati da je prije pokretanja postupka pozvao tuženika na ispunjenje obveze. S obzirom na to da tužitelj to nije dokazao, pravilno mu je prvostupanjski sud dosudio kamate tek od dana podnošenja prijedloga za ovrhu.