Izbor iz sadržaja

Uvećanje osobnog odbitka radi uzdržavanja izvanbračnog druga

26.08.2016 07:30 Izvanbračni drugovi koji nemaju pravomoćnu sudsku presudu kojom se dokazuje postojanje izvanbračne zajednice, mogu pravo na uvećanje osobnog odbitka ostvariti podnošenjem izvatka i potvrde iz matice rođenih za dijete rođeno u izvanbračnoj zajednici jer te javne isprave sadrže činjenice o roditeljima djeteta, a smatraju se istinitim dok se ne dokaže suprotno na zakonom propisani način.