Izbor iz sadržaja

Porez na promet nekretnina

16.08.2016 07:30 Nema razloga za odbijanje nalaza vještaka koji je svoje vještačenje detaljno obrazložio, bez obzira što je vještak vrijednost zemljišta procijenio drugačije od vrijednosti navedene u ugovoru i bez obzira što je stranka u drugom postupku pristala na cijenu koja je drugačija.