Izbor iz sadržaja

Zastara

10.08.2016 07:30 Tražbine s osnove poreza i drugih javnih tražbina koje su utvrđene pravomoćnom odlukom nadležnog tijela javne vlasti zastarijevaju u roku od deset godina.