Izbor iz sadržaja

Ovršna isprava

18.07.2016 07:30 Ovjerena preslika zadužnice ne smatra se ovršnom ispravom. U pravnom prometu zadužnica može cirkulirati i pravno djelovati samo kao izvornik te se ona zbog svoje apstraktnosti ne može izdavati u više primjeraka.