Izbor iz sadržaja

Obračun poreza na promet nekretnina

29.07.2016 07:30 Porezna uprava u postupcima utvrđivanja poreza na promet nekretnina utvrđuje osnovicu poreza na promet nekretnina kao tržišnu vrijednost nekretnine, u pravilu, iz isprave o stjecanju ako je ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj približno jednak cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu. No, ukoliko je iznos naknade manji, Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine.