Izbor iz sadržaja

Uzdržavani članovi obitelji

22.07.2016 07:30 Novom odredbom o proširivanju uzdržavanih članova uže obitelji Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak izjednačili su status po svome položaju bračnih i izvanbračnih drugova te status životnih partnera i neformalno životnih partnera s bračnim i izvanbračnim drugovima.