Izbor iz sadržaja

Uknjižba prava vlasništva

05.07.2016 07:30 Predlagatelj je dužan ispravu temeljem koje traži uknjižbu prava vlasništva u zemljišnu knjigu dostaviti u izvorniku ili ovjerovljenom prijepisu.