Izbor iz sadržaja

Imenovanje javnog bilježnika

13.06.2016 07:30 Dostojnost kandidata za javnog bilježnika dokazuje se potvrdom o nekažnjavanju, odnosno potvrdom o tome da se protiv njega ne vodi nikakav postupak.