Izbor iz sadržaja

Opoziv ugovora o darovanju

31.05.2016 07:30 Ako darovatelju nije dostavljena pisana izjava o opozivu ugovora o darovanju na kojoj je ovjeren potpis darodavca po javnom bilježniku, tada takva izjava ne proizvodi pravni učinak opoziva ugovora o darovanju.