Izbor iz sadržaja

Javnobilježnička isprava - ovršnost

17.05.2016 07:30 U prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom, predlagateljica ističe da javnobilježnička isprava ima svojstvo presuđene stvari, a kao primjer navodi administrativnu zabranu koja se uzima kao sredstvo osiguranja povrata kredita. Ukoliko se kredit ne može vratiti ta izjava postaje ovršna isprava koju kreditna institucija dostavlja FINI koja po njoj vrši naplatu odnosno blokadu u slučaju da na računima ovršenika nema dostatnih sredstava.