Izbor iz sadržaja

Utvrđenje ništavim ugovora o kupoprodaji

11.05.2016 07:30 Ugovor se smatra sklopljenim kad su se ugovorne strane usuglasile o bitnim sastojcima ugovora (predmet kupoprodaje i cijena) pa utoliko izostanak potpisa jedne od ugovornih strana kod jasno manifestirane volje za sklapanjem određenog pravnog posla samim tim ne čini takav ugovor ništavim.