Izbor iz sadržaja

Ostavinska masa

05.05.2016 07:30 U odnosu na zahtjeve o uračunavanju darova u nasljedni dio, valja napomenuti da ostavinski sud može postupati sukladno odredbi čl. 91. st. 1. i 3. ZN-a u vezi čl. 71. istog Zakona nakon što je ostavinska imovina u potpunosti utvrđena (čl. 5. st. 3. ZN-a), pri tome valja ukazati da novčano potraživanje predstavlja pravo ostavitelja, a ne stvar konkretno pokretninu kako je to javni bilježnik pogrešno utvrdio na ročištu 28. listopada 2014.g.