Izbor iz sadržaja

Utvrđivanje vrijednosti naslijeđene imovine

02.05.2016 07:30 Kod utvrđivanja vrijednosti nekretnine - kao dijela naslijeđene ostaviteljeve imovine, čime je ograničena odgovornost nasljednika za njegove dugove, mora se uzeti u obzir i upisana hipoteka kao njen teret te visina njome osigurane nepodmirene novčane tražbine hipotekarnog vjerovnika.