Izbor iz sadržaja

Tužbeni zahtjev - platni nalog

11.04.2016 07:30 Ako tužitelj tijekom postupka preinači tužbeni zahtjev na način da više ne potražuje novčanu tražbinu koju je tuženiku bilo naloženo namiriti platnim nalogom sadržanim u rješenju o ovrsi, sud je dužan u cijelosti ukinuti platni nalog i odlučiti o preinačenom tužbenom zahtjevu.