Izbor iz sadržaja

Bračna stečevina

08.04.2016 07:30 Utrošena sredstva iz plaće jednog bračnog druga za podmirenje kreditnih obveza temeljem ugovora o kreditu koje je sklapao s više banaka prije ili za vrijeme trajanja bračne zajednice ne predstavljaju bračnu stečevinu ako tim sredstvima nije stečena nikakva imovina koja bi postojala u vrijeme prestanka bračne zajednice.