Izbor iz sadržaja

Utvrđivanje dohotka

04.04.2016 07:30 Porez na dohodak od nesamostalnog rada dužan je platiti sam porezni obveznik koji je ostvario dohodak, bez obzira što se prema ugovoru kojeg je sklopio s drugom tvrtkom ta tvrtka obvezala platiti sve poreze i doprinose.