Izbor iz sadržaja

Vjerojatnost tražbine

16.03.2016 07:30 Okolnost da je javni bilježnik održao ročište na licu mjesta, u predmetnom stanu, i da prilikom tog očevida nije pronađena oporuka, potvrđuje zaključak prvostupanjskog suda da predlagatelji nisu učinili vjerojatnim postojanje svoje tražbine. Taj zaključak, naravno, potvrđuje i okolnost da ostaviteljeva oporuka nije zavedena u hrvatski upisnik oporuka.