Izbor iz sadržaja

Ovršna isprava

09.03.2016 07:30 Predstečajna nagodba predstavlja ovršnu ispravu za sve vjerovnike čije su tražbine njome utvrđene.