Izbor iz sadržaja

Pravo suvlasnika

07.03.2016 07:30 Ako jedan od suvlasnika samostalno posjeduje nekretninu koja nije podobna za fizičku diobu, a suvlasnici je nisu podijelili na način da bi svaki od njih koristio točno određeni fizički odijeljeni dio koji bi odgovarao veličini njihovog suvlasničkog omjera niti je na taj način koriste, tada tom suvlasniku nije potrebna suglasnost i dozvola ostalih suvlasnika za njezino samostalno posjedovanje.