Izbor iz sadržaja

Obveza nasljednika ostavitelja

02.03.2016 07:30 Nasljednici ostavitelja solidarno odgovaraju za dospjele obveze koje se odnose na uzdržavanje djeteta budući da one trenutkom smrti davatelja uzdržavanja postaju dugovi ostavine.