Izbor iz sadržaja

Promjene u katastarskom operatu

24.02.2016 07:30 U katastarski operat upisuju se osobe upisane u zemljišnim knjigama kao vlasnici nekretnina, bez obzira na to tko je upisan kao posjednik te nekretnine.