Izbor iz sadržaja

Ovršna isprava

12.02.2016 08:00 Ovršnom ispravom smatra se obračunska prijava koju porezni obveznik podnosi u propisanim rokovima radi obračuna i iskazivanja obveze uplate poreza prema odredbama zakona kojima se uređuje pojedina vrsta poreza (godišnja prijava poreza na dodanu vrijednost) i izvješće o primicima koje je obveznik obračunavanja doprinosa dužan podnositi poreznoj upravi (izvješća od nesamostalnog rada, porez na dohodak i prirezu te doprinosi za obvezna osiguranja).