Izbor iz sadržaja

Zahtjev za povrat imovine

03.02.2016 08:00 Prema odredbi čl. 9. st. 3. Zakona o naknadi, nasljednici prijašnjeg vlasnika stječu vlasništvo na imovini koja se daje neovisno o tome kako su vlasnički udjeli utvrđeni ranijim pravomoćnim rješenjima o nasljeđivanju prednika, ako se drugačije ne sporazume (naknadno pronađena imovina). Tom odredbom dakle nije propisano da zakonskim nasljednicima prvog nasljednog reda pripada pravo na naknadu samo u onom dijelu kojeg bi naslijedili.