Izbor iz sadržaja

Usmena oporuka

29.01.2016 07:30 Čim se sazna za oporučiteljevu smrti, odnosno proglašenje umrlim, treba po službenoj dužnosti, bez odgađanja, proglasiti svaku navodnu oporučiteljevu oporuku koju ima na čuvanju, a isto tako i svaku koja mu bude podnesena radi proglašenja. Sud je dužan proglasiti sve ono što bi prema vanjskim obilježjima moglo biti ostaviteljeva oporuka, bez obzira na to smatra li da je to zaista njegova oporuka, kao i smatra li da je oporuka valjana.