Izbor iz sadržaja

Ugovor o darovanju - valjanost

27.01.2016 07:30 Prema odredbi članka 53. stavak 1. ZJB-a javnobilježnički akt je potreban za valjanost ugovora o darovanju bez predaje stvari u neposredan posjed daroprimatelja. Argumentum a contrario ugovor o darovanju sa predajom stvari u neposredan posjed ne mora biti sastavljen u formi javnobilježničkog akta.