Izbor iz sadržaja

Smrt stranke

30.12.2015 07:30 Građansko pravni slijednik postaje procesna stranka smrću stranke.