Izbor iz sadržaja

Suvlasništvo

28.12.2015 07:30 Nije dopušten upis prava suvlasništva bračnog druga na nekretnini na kojoj je zabilježena ovrha, temeljem ugovora o diobi nekretnine bračnih drugova, ako je zemljišno knjižni vlasnik samo jedan bračni drug.