Izbor iz sadržaja

Uknjižba prava vlasništva

23.12.2015 07:30 Zabilježba ovrhe u zemljišnoj knjizi ne sprječava provedbu uknjižbe prava vlasništva na temelju pravomoćne presude suda.