Izbor iz sadržaja

Porezna obveza

22.12.2015 08:00 U slučaju kada su knjiženja poslovnih događaja obavljana neuredno i netočno jer računi nisu knjiženi po vremenskom redoslijedu, izdavani su dvostruko po različitim datumima i sl., porezna obveza može se utvrditi procjenom.