Izbor iz sadržaja

Utvrđivanje vrijednosti ostavine

18.12.2015 07:30 Prema odredbama članka 33. stavak 3. Zakona o nasljeđivanju (NN 52/71), koji se i u ovom slučaju primjenjuje temeljem odredbe članka 51. stavak 4. ZN-a, od vrijednosti ostavine (1/2 dijela spornog stana) valjalo je prvo odbiti vrijednost dugova ostaviteljice i troškova njenog pokopa, zatim ostatku dodati vrijednost dara odnosno grobnice (članak 33. stavak 4. ZN-a), tužiteljici uračunati u nasljedni dio ono što je dobila na dar od ostaviteljice, dakle grobnicu (članak 51. stavak 1. ZN-a), a ostalim nasljednicima (tuženiku i P. J., svakom od njih) uračunati dio koji odgovara vrijednosti dara učinjenog tužiteljici (članak 53. stavak 1. ZN-a), a tek potom ostatak ostavine podijeliti nasljednicima kako bi se utvrdilo koliki je dio što pripada tužiteljici, kao jednoj od triju nasljednika koji nasljeđuju na jednake dijelove.