Izbor iz sadržaja

Zastara mjenične tražbine

11.12.2015 07:30 Ako je imatelj mjenice bio ovlašten popuniti bianco mjenicu u skladu sa sporazumom vjerovnika i dužnika, tada je tužena dužna dokazati da je naznačeni datum dospjelosti mjenice popunjen protivno sporazumu stranaka, u kojem slučaju bi se dospjelost mjenice određivala u skladu s osnovnim poslom.