Izbor iz sadržaja

Ugovor o zajmu - ovršna isprava

30.11.2015 07:30 Ugovor o zajmu sklopljen 7. veljače 2002. između stranaka u obliku javnobilježničkog akta kod javnog bilježnika Đ. P. pod brojem OU-51/02-1 u čl. 7. sadrži klauzulu temeljem koje je tuženik kao zajmoprimatelj suglasan da se tužiteljica kao zajmodavateljica može radi ostvarenja svoje tražbine nakon dospjelosti na temelju tog ugovora neposredno provesti prisilnu ovrhu na svim predmetima zajmoprimatelja koja mogu biti predmet ovrhe. Dakle, ugovor koji je sklopljen između stranaka sačinjen je u obliku javnobilježničkog akta sukladno odredbi čl. 54. st. 1. Zakona o javnom bilježništvu.