Izbor iz sadržaja

Ništavost darovnog ugovora

23.11.2015 08:00 Predmet parničnog postupka, koji je prethodio ustavnosudskom, bio je tužbeni zahtjev podnositelja za utvrđenjem ništavim ugovora o osnivanju služnosti plodouživanja i darovnog ugovora glede nekretnina koje je sklopio kod javne bilježnice (koja je ovjerila potpise stranaka) i to stoga što je tvrdio da je bio nesposoban za rasuđivanje prilikom sklapanja tih ugovora.