Izbor iz sadržaja

Poslovno uvjetovani otkaz - j.b. prisjednik

13.11.2015 07:30 Utvrđuje se da je tuženikova-protutužiteljeva odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu od 28. svibnja 2014. godine kojom se tužitelju, zaposlenom na poslovima javnobilježničkog prisjednika u javnobilježničkom uredu tuženika, otkazuje ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme dana 2. veljače 2001. godine nije dopuštena (ništetna), pa se nalaže tuženiku u roku od 8. dana i pod prijetnjom ovrhe tužitelja vratiti na radno mjesto u skladu s ugovorom o radu od 2. veljače 2001. godine.