Izbor iz sadržaja

Ovršnost javnobilježničkog akta

17.11.2015 07:30 Ako se na privatnoj ispravi solemniziranoj kod javnog bilježnika nalazi potvrda da je javnobilježnički akt izvršen, tada ona ne predstavlja potvrdu ovršnosti, zbog čega se u tom slučaju niti ne radi o ovršnoj javnobilježničkoj ispravi na temelju koje se može odrediti ovrha.