Izbor iz sadržaja

Ovršna javnobilježnička isprava

11.11.2015 07:30 Sporazum o zasnivanju založnog prava na nekretnini radi osiguranja novčane tražbine potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku, unatoč tome što takav način osiguranja nije propisan Ovršnim zakonom, predstavlja ovršnu ispravu na temelju koje je moguće tražiti ovrhu ako udovoljava svim uvjetima propisanim čl. 54. Zakona o javnom bilježništvu, odnosno ako je njim utvrđena određena novčana tražbina radi čijeg osiguranja je sklopljen, i ako sadrži izričitu izjavu založnog dužnika kojom dozvoljava da se na temelju njega, a radi prisilnog ostvarenja osigurane tražbine, zatraži ovrha na založenoj nekretnini.