Izbor iz sadržaja

Ostavina - mjesna nadležnost

09.11.2015 08:00 Odredbom čl. 177. st. 3. ZN propisano je da ako ostavitelj u vrijeme smrti nije imao ni prebivalište ni boravište u Republici Hrvatskoj, da je mjesno nadležan sud na čijem se području nalazi pretežni dio njegove ostavine u Republici Hrvatskoj.