Izbor iz sadržaja

Ugovor o ustupu i raspodjeli imovine

30.10.2015 07:30 Ugovor o ustupu i raspodjeli imovine valjan je samo ako je sastavljen u pisanom obliku i ovjeren od suca nadležnog suda, ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta, ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.