Izbor iz sadržaja

Preslika ovršne isprave

27.10.2015 07:30 S obzirom da je javni bilježnik, koji na svoje javnobilježničke akte izdaje potvrdu ovršnosti, ovlašten potvrđivati da prijepis, odnosno, preslika odgovara izvorniku, odnosno ovjerenoj preslici isprave, tada izvornik potvrde ovršnosti na preslici javnobilježničkog akta treba smatrati i potvrdom da preslika odgovara izvorniku.