Izbor iz sadržaja

Darovni ugovor

19.10.2015 07:30 Kada iz pisane isprave proizlazi da je tuženoj darovano ½ dijela nekretnine, time da joj je ista predana u posjed iz razloga što je na istoj živjela zajedno sa darodavcem, tada činjenica da je u pisanoj ispravi tužena naznačena sa drugim prezimenom, uz naknadnu potvrdu o istovjetnosti tužene sa osobom naznačenom u ugovoru kao daroprimkom izdanom od strane javnog bilježnika, tada se radi o pravno valjanom darovnom ugovoru u smislu pravnih pravila bivšeg OGZ-a.