Izbor iz sadržaja

Ispravak pogrešnog upisa - disciplinski prijestup

07.10.2015 07:30 Utvrđeno činjenično stanje nedvojbeno ukazuje da u konkretnom slučaju disc. optuženik nije postupao u smislu odredaba Javnobilježničkog poslovnika o ispravku pogrešnog upisa, kako je to bio dužan u situaciji kada stranka odustane od prethodnog dogovora u svezi sačinjavanja nekog javnobilježničkog akta, za koji posao je javni bilježnik u Upisniku ostavljao određeni broj praznih rubrika, u koje je namjeravao zavesti dotične akte.